Digitale belastingbalie

De getaxeerde WOZ-waarde en taxatieverslagen zijn te raadplegen via de digitale belastingbalie.

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen.

Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden, bouwkavels, maar ook weilanden en bossen. De WOZ-waarde is belangrijk, omdat deze waarde jaarlijks als grondslag wordt gebruikt voor de onroerende zaakbelastingen van de gemeente en voor de belastingen van het Rijk en het waterschap.

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen krijgen van de gemeente een zogenoemde WOZ-beschikking. Vanaf 2004 is deze beschikking geïntegreerd met de belastingaanslag en daarop als afzonderlijke regel opgenomen. Hierop staat de WOZ-waarde van de onroerende zaak officieel vermeld. 

Alle onroerende zaken in de gemeente Soest met hun getaxeerde WOZ-waarde en taxatieverslag zijn op internet te raadplegen via de digitale belastingbalie.

U dient bij de digitale belastingbalie in te loggen met uw DigiD-inlogcode om toegang te krijgen tot de waarde- en taxatiegegevens van de onroerende zaak of zaken die op uw aanslagbiljet staan vermeld. U dient dan wel diegene te zijn aan wie de aanslag is gericht.

Wilt u weten hoe de waarde van uw woning wordt bepaald?

 

Hoe wordt de waarde van uw woning bepaald?

Bekijk de video

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen bij de digitale belastingbalie

 

Bedekingen bij het zien van uw WOZ-beschikking?

Wanneer u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking, dan kunt u dat op diverse manieren aangeven.

In de eerste twee weken na aanslagoplegging (dus de periode van 2 tot en met 13 maart 2015) kunt u mondeling uw bedenkingen bespreken aan de speciaal daarvoor ingerichte belastingbalie in de hal van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wilt u liever direct iemand spreken? Neem dan telefonisch contact op met het team Belastingen via telefoonnummer (035) 60 93 804. U kunt zo te allen tijde uw bedenkingen bespreken. De gemeente Soest is u graag van dienst!

Belastingwijzer 2015 (PDF-Formaat, 1,56 MB)

PDF bestanden kunt u openen met de gratis Adobe Reader.