Handhavingsbeleid

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de vereiste kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen vastgelegd.

Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD Midden Nederland en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteitsregels. Als blijkt dat een kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal niet voldoet aan de kwaliteitsregels, kan de gemeente sancties opleggen zoals die in het handhavingsbeleid kinderopvang (PDF-Formaat, 0,87 MB) van de gemeente zijn beschreven.

Inspectierapporten

Iedere kinderopvang- en peuterspeelzaallocatie wordt geregeld geïnspecteerd door de GGD. De  toezichthouders van de GGD hebben de bevoegdheid om met of zonder toestemming een kindercentrum te inspecteren.. De inspectierapporten zijn terug te vinden op de website van de GGD MiddenNederland.

In het rapport staat geven aan welke sancties aan de orde zijn na het begaan van een bepaalde overtreding. Handhaving is en blijft maatwerk. Soms zal, alle belangen en omstandigheden in aanmerking genomen, er bewust voor gekozen worden om van het protocol af te wijken.

Regelgeving

U kunt de digitale regelingenbank van de gemeente Soest raadplegen via de zoekdienst van de website Overheid.nl.

In deze landelijk gestandaardiseerde zoekdienst zijn door de raad van de gemeente Soest vastgestelde verordeningen opgenomen, evenals de door het college van B&W vastgestelde regelingen.

PDF bestanden kunt u openen met de gratis Adobe Reader.