Boerenstreek

De wijk Boerenstreek Postcode 3763

In de wijk Boerenstreek is momenteel geen wijkbewonerteam actief. Mocht u belangstelling hebben om een bewonerteam in deze wijk op te zetten, dan kunt u contact opnemen met de leefbaarheidadviseur via gebiedsgerichtwerken@soest.nl.