Aanpak wortelopdruk feestelijk afgesloten

15 december 2009

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Middelkoop samen met Madelon de Graaff van Stichting Cliëntenbelang WMO Soest een blijvende herinnering geplaatst in de Veenbesstraat ter hoogte van de Open Hof.

Deze stoep is voor iedereen begaanbaar

Met deze blijvende herinnering, een bedrukte stoeptegel met de tekst “Deze stoep is voor iedereen begaanbaar!”, werd de aanpak van wortelopdruk in Soest feestelijk afgesloten. Maar liefst 100 kubieke meter aan boomwortels werd verwijderd en afgevoerd, om van 85 straten in Soest weer goed begaanbare straten te maken.

In juni van dit jaar is de gemeente begonnen met het project aanpak wortelopdruk.

Op basis van meldingen die bewoners hebben gedaan bij het meldpunt woonomgeving, een overzicht verstrekt door stichting cliëntenbelang WMO Soest en een inventarisatie is een lijst ontstaan van 75 straten waar aanpak van wortelopdruk urgent was.

Uiteindelijk heeft aannemer van Asch niet in 75, maar in 85 straten 2000 verschillende locaties waar boomwortels de bestrating omhoogduwden, aangepakt en de bestrating weer zo begaanbaar mogelijk gemaakt.

Wethouder Middelkoop bedankte afgelopen vrijdag dan ook de betrokken ambtenaren en aannemer van Asch voor het werk dat zij hebben verricht.

Ook gaf hij aan de gemeente door blijft gaan met het aanpakken van problemen met de begaanbaarheid van straten en stoepen: “Ik vind het belangrijk dat in Soest iedereen gebruik kan maken van een goed begaanbare stoep.”