Verkiezingen Provinciale Staten

25 januari 2011

Op woensdag 2 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Alle kiesgerechtigden van de gemeente Soest kunnen vanaf 5 februari hun stempas in de brievenbus verwachten. De kandidatenlijsten worden vanaf 23 februari huis-aan-huis verspreid.

Stempas

Met de stempas zijn inwoners vrij om te bepalen bij welk stembureau zij op 2 maart in Soest willen gaan stemmen.

Kiesgerechtigden moeten deze stempas samen met een identiteitsbewijs (zoals paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs), dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, meenemen naar het stembureau. Kunnen zij zich niet identificeren, dan kunnen zij ook niet stemmen.

De stembureaus zijn op 2 maart geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Als inwoners hun stempas hebben verloren of niet hebben ontvangen, dan kunnen zij in persoon en op vertoon van een identiteitsbewijs, tot uiterlijk dinsdag 1 maart tot 13.00 uur een vervangend exemplaar aanvragen bij de afdeling Dienstverlening (Burgerzaken) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Wanneer zij hun oorspronkelijke stempas weer terugvinden dan kunnen zij hiermee niet hun stem uitbrengen. Het nummer van die stempas is namelijk vervallen verklaard.

Stemmen in een andere gemeente

Willen inwoners op de dag van de verkiezing hun stem uitbrengen in een andere gemeente binnen de provincie Utrecht, dan moeten zij een kiezerspas aan vragen. Schriftelijk kan dit uiterlijk op 16 februari, aan de balie in het gemeentehuis tot uiterlijk 28 februari. Meer informatie hierover en een formulier voor het aanvragen van een kiezerspas is te vinden op deze website:

Informatie over verkiezingen Provinciale Staten

Stemmen bij volmacht

Als kiezers zelf niet in de gelegenheid zijn om hun stem uit te brengen kunnen zij iemand machtigen. Er zijn twee manieren op iemand te machtigen:

  1. onderhandse volmacht; Hierbij wordt de stempas omgezet in een volmachtkaart. Volg hiervoor de aanwijzingen die op de stempas staan vermeld.
  2. schriftelijke volmacht; Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden.

Voor de schriftelijke volmacht en stemmen in een andere gemeente kunt u uiterlijk op 16 februari een aanvraag indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover en een formulier voor het aanvragen van een kiezerspas of volmacht is te vinden op deze website:

informatie over verkiezingen Provinciale Staten

Kandidatenlijsten

Vanaf 23 februari worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis verspreid. Hierin staat naast de kandidatenlijst ook belangrijke informatie voor kiesgerechtigden, zoals de locaties van de stembureaus en hoe je kunt stemmen bij volmacht.

Stembureaus toegankelijk voor minder validen

In de gemeente Soest zijn alle stembureaus toegankelijk voor mindervaliden. Er kunnen echter altijd kleine ongemakken blijven bestaan, zoals een deurdranger of een veiligheidshekwerk bij de uitgang van een schoolplein. Mindervaliden die  het zekere voor het onzekere willen, kunnen probleemloos terecht bij de stembureaus in:

  • Gemeentehuis Soest, Raadhuisplein 1
  • Ontmoetingscentrum De Klarinet, Klarinet 39 
  • Zorgcentrum Molenschot, Dalplein 2-4
  • Woonzorgcentrum Mariënburg, Burg. Grothestraat 80
  • Ontmoetingscentrum Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475
  • Zorgcentrum De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg

Rode potlood

Door een politieke beslissing wordt ook deze verkiezing weer gestemd met behulp van het rode potlood. In het stembureau ontvangt de kiezer na het inleveren van zijn stempas een stembiljet.

In het stemhokje kan de kiezer zijn keuze kenbaar maken door op het stembiljet het vakje bij de kandidaat van zijn/haar keuze rood te maken. Daarna deponeert de kiezer zijn/haar stembiljet in de stembus.

Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op deze website of op www.provincie-utrecht.nl.