Archeologie

Archeologie is de wetenschap die het verleden bestudeert. Archeologen proberen het verleden te reconstrueren aan de hand van sporen, gebruiksvoorwerpen en andere objecten (het bodemarchief), die in de bodem bewaard zijn gebleven.

Een prehistorische grafheuvel, een stuk aardewerk of vuursteen, resten van een middeleeuws klooster of van de vroegste bewoning van Soest; allemaal archeologische sporen die in de bodem van onze gemeente verborgen liggen. En dat wil de gemeente het liefst zo houden, want dat is de plek waar dit bodemarchief het best bewaard blijft voor de toekomst.

Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk; er moet namelijk ook gebouwd worden, nieuwe wegen worden aangelegd en akkers moeten worden bewerkt.

In sommige gevallen zal dan wel eerst gekeken worden of er archeologische resten in de grond aanwezig zijn en, zo ja, of ze bedreigd worden door de geplande werkzaamheden. Als dat het geval is, dan kan de gemeente aansturen op planaanpassing of moeten de archeologische resten worden veiliggesteld door middel van een opgraving.

 

Grafheuvel Engherbergh Soest

Grafheuvel Enghenbergje in Soest