Wijkonderhoud

Het wijkonderhoud in de directe woonomgeving bestaat voornamelijk uit onderhouds-werkzaamheden aan Beplantingen, Gazons, Hondenuitlaatstroken en Bestratingen.

Sinds november 2005 is het wijkonderhoud in de gemeente Soest uitbesteed aan gespecialiseerde groenaannemers. Doel is zowel de zorg voor kwaliteit als het leveren van onderhoud op marktconforme prijzen. Veel van de onderhoudswerkzaamheden zijn aanbesteed aan Eemfors stad- en groenonderhoud.

Groen onderhoud

De gemeente Soest communiceert met de groenaannemers door middel van zogenaamde (beeld)bestekken. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het beeld van het groen. Gedurende het hele jaar moet de groenaannemer voldoen aan deze richtlijnen.

Het gaat dus niet om de frequentie van onderhoudsbeurten maar om de kwaliteit van het groen in de woonomgeving. Indien u klachten heeft over het wijkonderhoud dan kunt u dit aangeven bij het meldpunt woonomgeving.