vestiging vanuit het buitenland van niet-EU/EER onderdanen

Omschrijving

Als u voor het eerst in Nederland komt wonen, moet u binnen vijf dagen aangifte doen van vestiging bij de gemeente.

Als u van plan bent om langer dan vier maanden in Nederland te verblijven, dan wordt u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U bent verplicht zich na de aanmelding voor inschrijving in de BRP een afspraak te maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.

Na vaststelling van rechtmatig verblijf kan uw inschrijving in de BRP worden afgerond. De gemeente mag namelijk alleen rechtmatig verblijvende vreemdelingen inschrijven.

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving in de BRP?

Wat moet u doen?

Stap 1: U maakt telefonisch een afspraak bij de gemeente voor het inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Stap 2: U komt persoonlijk op de afspraak. Let op: dit geldt voor alle gezinsleden.

Stap 3: U maakt telefonisch een afspraak bij de IND om de aanvraag van uw verblijfsvergunnig in te dienen. Bel 0900-1234561, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Burgerservicenummer

In het bevestigingsbericht van uw inschrijving in de BRP staat ook uw Burgerservicenummer. U krijgt dit bericht binnen vier weken nadat u bent ingeschreven.

De gemeente controleert de echtheid van de identiteitspapieren die u nodig heeft voor dit product.