Nieuws

RSS

De Nacht van de Nacht in Soest

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2015 wordt de klok verzet naar wintertijd EN vindt de Nacht van de Nacht plaats. Duizenden lichten...

Openbare militaire beëdiging voor het gemeentehuis Soest

Maandagochtend 12 oktober staat het Raadhuisplein van Soest geheel in het teken van een militaire ceremonie. 18 Militairen (8 onderofficieren en 10...

Soest wil met draagvlak verschillende vormen opvang asielzoekers

De gemeenteraad van Soest heeft gisteravond het college van B&W de opdracht gegeven om te zoeken naar opvang en huisvesting van vluchtelingen,...

Dal weg

Het college van burgemeester en wethouders presenteert met trots de programmabegroting 2016-2019. Het dieptepunt van de economische crisis lijkt...

Soesterberg gepasseerd door besluit Zeist

Vandaag heeft gemeente Zeist eenzijdig het besluit genomen om het voormalige Militaire Luchtvaart Museum bij Soesterberg als noodopvang in te richten....

Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 18 september reikte burgemeester Rob Metz om 17.00 uur namens Zijne Majesteit de Koning, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J....

Gemeente Soest zoekt met het COA naar opvang vluchtelingen

Het gemeentebestuur van Soest is samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zoek naar locaties voor de opvang van vluchtelingen.

Samen naar integraal zorgconcept Soesterberg

Partijen werken aan een creatieve oplossing voor een zorgvoorziening voor ouderen in Soesterberg. Tot die tijd wordt de afbouw van woonzorgcentrum De...

Uitwerking taakstelling sport klaar voor besluitvorming

De uitwerkingsrapportage sport is gereed en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit naar verwachting in oktober over de...

Voorstel voor ondersteuning voetbalvereniging ’t Vliegdorp uit Soesterberg

Het college heeft in overleg met het bestuur van vv ’t Vliegdorp verkend welke ondersteuning de vereniging de komende jaren nodig heeft. Dit heeft...