Soest-Zuid

De wijk Soest-Zuid  postcode 3768

De wijk Soest-Zuid bestaat uit de buurten/subwijken: Soest-Zuid, De Birkt, Soesterduinen, Duinen Gebied, Paltz en Vlasakkers.

In de wijk wonen ongeveer 5.800 mensen waarvan het grootste deel tussen de 35 en 74 jaar oud is.

In de wijk staan twee basisscholen: de Werveling en de Ludgerusschool.

Stedenbouwkundige typering

Het merendeel van de woonbebouwing in deze wijk bestaat uit vrijstaande of half-vrijstaande eengezinswoningen in twee lagen op relatief ruime kavels. Het gedeelte van de wijk, ten zuiden van de Ossendamweg-Vondellaan, is ontwikkeld in voormalig bos- en duinlandschap. Vanwege de grotere kavels is het bosachtige karakter van dit deel van de wijk behouden. Het overige deel van de wijk kent een meer open structuur, overgaand naar het open landschap richting de Eem. In dat deel van de wijk, ten noorden van de Ossendamweg, staan ook rijtjeswoningen. Langs de Soesterbergsestraat, één van de door de wijk lopende hoofdontsluitingswegen, zijn veel winkels gevestigd. Dit geeft die plek een sfeervol karakter.

In deze wijk vind je ook station Soest Zuid met zowel een trein- als busstation.

Karakteristiek van het groen

Het zuidelijk deel van de wijk is in belangrijke mate bosachtig van oorsprong. Het groen oogt natuurlijk. Dit is voor veel bewoners een reden zich daar te vestigen. Mede daardoor heeft de wijk in vergelijking met de andere wijken een laag aantal m² openbaar groen per inwoner. Veel groen in de wijk bestaat uit particulier groen/voortuinen. Bij veel van de in bosachtige sfeer aangelegde wegen ontbreekt een trottoir dan wel een trottoirband. Dat laatste leidt nog wel eens tot parkeren in de berm. Het noordelijk deel oogt een stuk minder groen en de druk op het groen is vrij hoog. 

Winkels

Soest Zuid is het op één na grootste winkelcentrum van Soest met enig recreatief winkelaanbod en een compleet dagelijks winkelaanbod. Het winkelgebied bestaat uit de Zuid promenade, de winkels aan de Soesterbergsestraat en het Plein van Zuid. Het ligt decentraal in de kern aan de zuidzijde van Soest. Soest Zuid heeft één supermarkt. Daarmee heeft het dagelijks winkelaanbod in Soest Zuid een verzorgingsfunctie op buurtniveau. Het winkelaanbod ligt grotendeels aan de Soesterbergsestraat en een kleine concentratie van woninginrichters aan de Birktstraat.