Aantal misdrijven eerste 4 maanden 2012 in kaart gebracht

4 juni 2012

De cijfers van de eerste 4 maanden van 2012 van het aantal misdrijven in de regio en in Soest zijn in kaart gebracht door het Bureau Regionale veiligheidsstrategie. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in Soest is de stijging van het aantal inbraken met 69 procent.

Dit bevestigt ook de eerder gepubliceerde cijfers van de veiligheidsbeleving door inwoners zelf, waar een stijgende lijn te zien is in het aantal mensen dat denkt slachtoffer te worden van een inbraak. Woninginbraken zijn en blijven in de gemeente Soest daarom de grootste zorgfactor.

Inbraken is een landelijk probleem en ook Soest doet er alles aan om deze privacyschending de kop in te drukken. Samen met onze partners richten wij onze inspanningen op de hele keten: van preventie en repressie (het vangen van de boeven) tot aan het intensiveren van de nazorg aan ex-gedetineerden om herhaling te voorkomen.

Bewoners spelen zelf een belangrijke rol bij het tegen gaan van inbraken. Door in de woning maatregelen te nemen houd je ongewenste personen buiten de deur. Wij geven omwonenden na een inbraak daarom gericht preventietips en een VVV-bon van maximaal 50 euro om een soortgelijke inbraak te voorkomen.

Waar bij de woninginbraken een stijging te zien is van het aantal misdrijven, blijkt echter het aantal bedrijfsinbraken flink te zijn gedaald naar -19 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat in de afgelopen jaren meer Soester ondernemers preventieve maatregelen hebben getroffen tegen inbraken. Hieruit mogen we concluderen dat preventie dus loont!

Geweld

We zien in de gepubliceerde cijfers ook dat geweldszaken in Soest toenemen met 34 procent, een ongunstige ontwikkeling. Enerzijds is deze toename te verklaren door de toenemende bereidheid van mensen om aangifte te doen, maar anderzijds is er ook daadwerkelijk sprake van toename van het aantal geweldplegingen. Wij dringen er bij onze inwoners daarom ook op aan om geweldsmisdrijven altijd te melden!

Huiselijk geweld

Trieste constatering is dat het aantal gevallen van huiselijk geweld is toegenomen met 33 procent. Deze stijging kent echter ook een positieve ontwikkeling, omdat de inspanningen die de gemeente en haar partners tot nu toe hebben gepleegd om slachtoffers aangifte te laten doen, effect hebben gehad. Op die manier krijgen we een beter beeld van het huiselijk geweld in Soest en kunnen we daadwerkelijk optreden.

Sinds 2012 publiceert het Bureau Regionale veiligheidsstrategie elk kwartaal cijfers om de criminaliteit in de regio Utrecht in beeld te brengen. Dit zijn cijfers die op verschillende thema’s het veiligheidsbeeld op gemeente- en regio niveau weergeven. Deze cijfers komen tot stand door het aantal misdrijven bij de politie Utrecht in kaart te brengen.

De cijfers zijn te raadplegen via de website www.stopdecriminaliteit.nl.