Aftrap JONGleren in het verkeer op kinderdagverblijf Topkids

6 juni 2012

Op kinderdagverblijf Topkids in Soest vindt in mei en juni het verkeersproject ‘JONGleren in het verkeer’ plaats. Het programma bestaat uit drie verkeersweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders.

Wethouder Verkeer Jannelies van Berkel-Vissers opent het project op 11 juni om 9.00 uur bij Topkids. Met een druk op de knop laat zij een verkeerslicht op groen springen zodat de peuters een verkeersparcours lopend of fietsend kunnen afleggen. Dit verkeersproject loopt in bijna alle Utrechtse gemeenten.

Jong geleerd is oud gedaan

De gemeente Soest vindt het belangrijk dat ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen aandacht besteden aan verkeerseducatie. Met ‘JONGleren in het verkeer’ wil de gemeente Soest bovendien ouders, opvoeders of verzorgers bewust maken van hun rol als verkeersopvoeder. Ouders kunnen namelijk hun jonge kinderen een stevige basis meegeven door regelmatig onderweg te praten over wat er gebeurt op straat en door zelf consequent het goede voorbeeld te geven.

Educatief programma

De kern van JONGleren in het verkeer bestaat uit drie weken 'verkeersles' voor de kinderen en een informatiebijeenkomst, inclusief ondersteuning, voor ouders. Voor de kinderen heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht) een kist met spelmateriaal ontwikkeld.

De kinderen leren hiermee spelenderwijs hoe ze zich in het verkeer horen te gedragen. Op de informatiebijeenkomst krijgen ouders praktische tips over de verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van kinderen, bijvoorbeeld over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en hoe ze hier in het verkeer rekening mee kunnen houden.

Continuïteit

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen krijgen de kist en de ondersteuning onder de voorwaarde dat zij het project JONGleren in het verkeer minimaal elke twee jaar organiseren. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met het ROV-Utrecht. Dit waarborgt de aandacht voor verkeerseducatie voor hele jonge kinderen