Controle hondenbelasting van start

27 augustus 2013

Vanaf 23 september gaan controleurs (wederom) huis aan huis in de gemeente Soest controleren op het bezit van honden. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle heeft de gemeente bureau LEGITIEM BV in de arm genomen.

De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleur kan zich legitimeren. De controleurs zullen, als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, een aangiftebiljet ‘hondenbelasting’ afgeven, zodat inwoners alsnog in de gelegenheid worden gesteld om aangifte te doen en de belasting te betalen.

De gemeente Soest heft al jaren hondenbelasting. Een hondenbezitter is verplicht aangifte te doen van het hondenbezit. Het aantal honden dat een eigenaar bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief voor het hebben van één hond bedraagt in 2013 € 71 per jaar. Voor het bezit van elke volgende hond is dat in 2013 € 105 per hond per jaar.

Hond aanmelden of afmelden

Wijzigt in de loop van jaar het aantal honden, dan wordt de belasting verrekend. Deze wijzigingen moeten inwoners zelf doorgeven aan de afdeling Belastingen van de gemeente Soest. Een aanmeldformulier en afmeldformulier is te verkrijgen op het gemeentehuis of te downloaden. Ook kunt u met uw DigiD online uw hond aan- of afmelden.