adoptie

Omschrijving

Wie een kind wil adopteren, kan dit niet regelen via de gemeente. Hiervoor moet u contact opnemen met een advocaat.

Hoe gaat de procedure voor inschrijving bij de gemeente?

Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier. Is uw geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘s-Gravenhage. Van die gemeente krijgt u bericht dat de adoptie definitief verwerkt kan worden in de basisregistratie personen (BRP).

De folder "adoptie van een kind in Nederland" kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid