briefadres

Omschrijving

Er zijn verschillende redenen waarom iemand post liever niet op het eigen adres, maar bij familie of vrienden wil ontvangen. In principe wordt u ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Maar soms kunt u op een briefadres worden ingeschreven.

Wat moet u doen?

U moet een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente, met de reden waarom u denkt dat u in aanmerking komt voor een briefadres.