burgerlijke stand uittreksel

Omschrijving

Gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden bewaart de gemeente in de registers van de Burgerlijke Stand. U kunt die gegevens op papier krijgen. Dat heet een uittreksel van de Burgerlijke Stand.

Wat voor uittreksels van de Burgerlijke Stand zijn er?

Er zijn verschillende vormen mogelijk van een uittreksel van de Burgerlijke Stand. Afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel heeft aangevraagd, worden de passende gegevens in het uittreksel vermeld. Wanneer u een uittreksel aanvraagt, moet u aangeven waarvoor u het nodig heeft, zodat de gemeente weet welke gegevens op het uittreksel moeten worden vermeld.

Voorbeelden:

Hoe vraagt u een uittreksel aan?

U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de burgerlijke stand verkrijgen. Een uittreksel kan alleen worden aangevraagd door uzelf of door uw gemachtigde. Het uittreksel wordt niet aan derden meegegeven.

U kunt het uittreksel aan de balie aanvragen of via een online formulier.

DigidBij de gemeente Soest kunt u inloggen met uw DigiD.
Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Naar het online formulier