echtscheiding melden of beëindigen partnerschap

Omschrijving

Als u gaat scheiden van uw partner, kunt u bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Hiervoor moet u bij een advocaat zijn. De gemeente verwerkt wel de uitkomst van het vonnis van de rechtbank.

Wat moet u doen?

Als u en uw partner gaan scheiden, moet u contact opnemen met uw advocaat. Zodra het vonnis onherroepelijk geworden is, biedt u (als betrokkene) of uw advocaat het vonnis binnen zes maanden aan bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Een echtscheidingsvonnis is pas rechtsgeldig als het vonnis is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

Beëindiging partnerschap

Uw partnerschap kunt u met of zonder tussenkomst van de rechter laten beëindingen. Zonder rechter is alleen mogelijk als de partner(s) geen gezag uitoefenen over één of meer kinderen.

Als u uw partnerschap zonder recht wilt beëindigen dan stelt u samen met uw partner een overeenkomst op waarin u vermeldt hoe de zaken geregeld worden na de beëindiging van de partnerschapsregistratie. U kunt zo’n overeenkomst ook in overleg met een advocaat of een notaris opstellen. 

Met deze overeenkomst gaat u naar een advocaat of notaris. Deze stelt een verklaring op waarin wordt bevestigd dat u uw partnerschapsregistratie wilt beëindigen. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd.

De datum van beëindiging partnerschapsregistratie is de dag waarop het convenant wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek om inschrijving wordt meestal geregeld door de advocaat of notaris. U mag ook zelf een verzoek tot inschrijving indienen.