handtekening, legalisatie

Omschrijving

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van een handtekening nodig op een document dat u in Nederland heeft ondertekend, maar dat u wilt gebruiken in het buitenland.

Wanneer is legalisatie noodzakelijk?

Voor de aanvraag van bijvoorbeeld een toeristenvisum voor kort verblijf in Nederland is een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig. Van de garantsteller en eventuele huwelijks/geregistreerd partner dienen de handtekeningen te worden gelegaliseerd.

Informatie over de voorwaarden van een verblijf in Nederland kunt u  nalezen op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst  http://www.ind.nl/.


Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?

Voor het waarderen of erkennen van uw Nederlandse diploma zijn verschillende procedures afhankelijk van de opleiding die u heeft gevolgd. Als u naar het buitenland gaat, kunt u uw diploma laten legaliseren of een van de volgende documenten aanvragen: een statusverklaring, diplomabeschrijving certificaatsupplement, een verklaring onderwijsbevoegdheid. Hoe en bij wie u dit aanvraagt kunt u vinden op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.