inritvergunning

Omschrijving

Met ingang van 1 oktober 2010 maakt de inritvergunning deel uit van de omgevingsvergunning. U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket Online:

 

Als u een inrit wilt aanleggen bij uw woning of bedrijf, dan kan dat. U moet hiervoor wel eerst toestemming vragen bij de gemeente.

Het is verboden zonder vergunning:

Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

Houdt u er rekening meer dat de aanvraag voor een tweede inrit bijna altijd wordt geweigerd. Voor meer informatie kunt u de beleidsnota inritvergunning nalezen.

Staat er een boom in de weg dan moet u ook nog een kapvergunning aanvragen.

 

PDF bestanden kunt u openen met de gratis Adobe Reader.