Nederlandse nationaliteit aanvragen

Omschrijving

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Controleer daarvoor eerst of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna moet u een afspraak maken voor een eerste adviesgesprek. Wanneer dan blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet, wordt een vervolgafspraak met u gemaakt voor het indienen van uw verzoek voor de Nederlandse nationaliteit.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder u Nederlander kunt worden kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl