Actie regentonnen en compostvaten

De gemeente Soest blijft de aanschaf en het gebruik van regentonnen en compostvaten in de tuin  stimuleren.

De nieuwe regeling loopt van 1-4-2013 tot en met 31-12-2016.  

Actie Regenton  

Hoe werkt de actie?

Ga naar de winkel; Laat u door de winkelier adviseren over de aansluiting van de ton op uw regenpijp en het zelf composteren; Vul na de aanschaf van een regenton of compostvat* het speciale formulier in dat u bij de kassa van de winkel kunt krijgen en waarmee u de BTW (19%) terug kunt vragen aan de gemeente Soest. Vergeet niet de kassabon aan het formulier vast te maken voordat u het opstuurt.

*) elk huishouden heeft recht op 1 regenton en 1 compostvat.

Deelnemende winkels

Een ton voor water

Minder dan een procent van al het water op aarde is zoet, dus het is zinvol om bewust met water om te gaan. Een regenton kan daaraan bijdragen. U kunt regenwater gebruiken om de planten water te geven en om de ramen of auto te wassen. Met een regenton helpt u bovendien bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem.

Regenwater wordt in Nederland zeer snel afgevoerd naar het oppervlaktewater (beken, rivieren, zee) en spoelt zo ons land uit. Dit heeft tot gevolg dat de grondwaterspiegel in veel gebieden steeds lager komt te staan en er in andere gebieden juist sprake van wateroverlast is. De gemeente Soest probeert de verdroging van de bodem tegen te gaan door infiltratiebakken in het rioolstelsel, waardoor zoveel mogelijk regenwater aan de bodem wordt teruggegeven. Door de aanschaf van een regenton kunt u ook in uw eigen tuin werken aan een gezonde kringloop van water.Compostvat

Met een compostvat kunt u zelf compost maken met uw eigen groente-, fruit-, en tuinafval. Compost stimuleert het bodemleven en verbetert de structuur van de bodem. De grond is makkelijker te bewerken en er komt genoeg lucht bij de wortels van de planten. Dit zorgt voor gezonde sterke planten, die minder gevoelig zijn voor ziekten. Bovendien hoeft u minder meststoffen bij het tuincentrum te kopen.

Het is belangrijk dat u met enige voorkennis begint met het aanleggen van uw eigen composthoop of uw compostvat, zodat u geen stankoverlast krijgt. In de folder 'GFT-afval, u kunt het beter bevatten' staat alle informatie die u nodig heeft voor u begint. Vraag ernaar bij de winkel waar u een compostvat aanschaft.

Meer informatie:

Johan Simon, tel: (035) 6093202, e-mail: milieucentrum@soest.nl