Aangifte doen van overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Na het opmaken van deze akte past de gemeente de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden laten begraven of cremeren.

Zelf aangifte doen

U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Maak hiervoor een afspraak bij het gemeentehuis. U overlegt dan de benodigde stukken en u betaalt de kosten voor het uittreksel van overlijden. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Maak online een afspraak bij de gemeente waarin de persoon is overleden.

Meenemen op de afspraak:

  • een geldig identiteitsbewijs (van uzelf en van de overledene)
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Kosten

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,20 (tarief 2018).

Is uw kindje levenloos geboren of heeft uw kindje maar heel kort geleefd? U als ouder mag aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of de begrafenisondernemer.

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister. Dit geldt ook voor eerder levenloos geboren kinderen. Het is nog niet mogelijk uw kind te registreren in de basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet de wet nog worden aangepast.

Achternaam kiezen

Is het uw eerste kindje? U kunt kiezen welke achternaam uw kindje krijgt. Deze naamkeuze werkt niet door naar volgende kinderen.

Zwangerschap  korter dan 24 weken

Is uw kindje levenloos geboren na een zwangerschap die korter is dan 24 weken, of binnen 24 uur na de geboorte overleden ? U mag zelf kiezen of u aangifte doet. U moet wel aangifte doen als u uw kindje wilt begraven of cremeren.

Overleden binnen drie dagen

Is uw kindje levend ter wereld gekomen, maar binnen drie dagen overleden? Dan kunt u als ouder of de begrafenisondernemer aangifte doen. Dit doet u in de gemeente waar het kindje is overleden. De gemeente maakt een geboorteakte en een overlijdensakte op. Is het kindje in een andere gemeente geboren, dan vindt daar eerst  de geboorteaangifte plaats.

Wanneer doet u aangifte?

Binnen zes werkdagen na overlijden doet u aangifte. De begrafenis of de crematie mag pas plaatsvinden na de aangifte. Daarom wordt meestal binnen een paar dagen aangifte gedaan. Voor een kind dat binnen drie dagen na de geboorte overlijdt, geldt een aangiftetermijn van drie dagen.

Hoe werkt het?

Om aangifte te doen van een levenloos geboren kindje, of een kindje dat binnen drie dagen is overleden, maakt u telefonisch een afspraak via (035) 609 34 11.

Wat neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van diegene die aangifte doet
  • B-envelop met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kindje
  • Verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
  • Uw trouw- of partnerschapsboekje als u wilt dat uw kindje wordt bijgeschreven

Is een inwoner uit Soest overleden in het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. U heeft hiervoor een overlijdensakte uit het buitenland nodig. Lees meer over overlijden in het buitenland.