Attestatie of bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo'n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering.

Welk bewijs heeft u nodig

Er zijn twee soorten documenten:

  1. Bewijs van in leven zijn. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  2. Attestatie de vita (internationaal model). Deze is voor gebruik in het buitenland.

Bewijs van leven

U kunt een bewijs van in leven zijn eenvoudig en snel aanvragen met uw DigiD. U betaalt direct met IDEAL en u ontvangt het bewijs van leven binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

Bewijs van in leven aanvragen

Gaat u binnenkort met pensioen of ontvangt u al pensioen?

Dan krijgt u het bewijs van in leven zijn gratis. Een gratis bewijs van in leven aanvragen doet u persoonlijk bij ons aan de balie. Hiervoor maakt u online een afspraak. U neemt bij uw aanvraag het schriftelijk verzoek van het pensioenfonds mee.

Attestatie de vita

Heeft u een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland? Dan vraagt u dit aan via een afspraak aan de balie. Wij zijn verplicht om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U krijgt de attestatie de vita direct mee. 

Afspraak attestatie de vita

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Document aanvragen Kosten (euro)
Bewijs van in leven zijn 15,25
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) 14,00