Attestatie of bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo'n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering.

Welk bewijs heeft u nodig

Er zijn twee soorten documenten:

  1. Bewijs van in leven zijn. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  2. Attestatie de vita. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Bewijs van leven

U kunt een bewijs van in leven zijn eenvoudig en snel aanvragen met uw DigiD. U betaalt direct met IDEAL en u ontvangt het bewijs van leven binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

Bewijs van in leven aanvragen

Attestatie de vita

Hebt u een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland? U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via (035) 609 34 11.

U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U krijgt de attestatie de vita direct mee.

Kosten document
Document aanvragen Kosten
Bewijs van in leven zijn € 9,15
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) € 13,40

Aanvragen aan de balie

Is online aanvragen voor u lastig? Dan kunt u ook aan de balie een verzoek indienen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken.

Neem een geldig legitimatiebewijs en uw pinpas mee. U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.