Buitenlandse documenten registreren

Er kunnen voor u in het buitenland brondocumenten zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld bij een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. U bent verplicht deze documenten te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Het registreren van buitenlandse brondocumenten is gratis.

Afspraak maken voor registratie

Voor het registreren van een brondocument maakt u een afspraak bij de gemeente. U belt hiervoor op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11.

U neemt mee naar de afspraak

  • Het document dat u wilt laten registreren. Het kan zijn dat legalisatie van uw document nodig is
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document
  • Eventueel: Uw buitenlands paspoort, of mogelijke andere buitenlandse documenten

Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de legalisatie-eisen.

Registratie buitenlandse huwelijksakte

Een buitenlands huwelijk wordt alleen erkend wanneer beide echtgenoten op het moment van erkenning ouder zijn dan achttien jaar. Eventueel tekent u tijdens de afspraak verklaring verbintenis in relatie tot verblijfsrecht (pdf, 98 KB)

In English: declaration about marriage in relation to the right of residence (pdf, 107 KB).

Hoe lang duurt het?

Het kan vier weken duren. Als er een onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.