Buitenlandse documenten registreren

Er kunnen voor u in het buitenland brondocumenten zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld bij een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. U bent verplicht deze documenten te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Het registreren van buitenlandse brondocumenten is gratis.

Afspraak maken voor registratie

Voor het registreren van een brondocument maakt u een afspraak bij de gemeente via (035) 609 34 11.

U neemt mee naar de afspraak

  • Het document dat u wilt laten registreren. Het kan zijn dat legalisatie van uw document nodig is
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, verblijfsvergunning, W-document
  • Eventueel: Uw buitenlands paspoort, of mogelijke andere buitenlandse documenten

Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over de legalisatie-eisen.

Registratie buitenlandse huwelijksakte

Een buitenlands huwelijk wordt alleen erkend wanneer beide echtgenoten op het moment van erkenning ouder zijn dan achttien jaar. Eventueel tekent u tijdens de afspraak de verklaring tegen schijnhuwelijken (pdf, 167 KB).

Hoe lang duurt het?

Het kan vier weken duren. Als er een onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.