Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente online vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding bestaan.

Verzoek geheimhouding indienen

U vraagt de geheimhouding online aan met uw DigiD. Ook het opheffen kunt u online doorgeven.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wij verwerken uw geheimhouding binnen vier weken.

Kosten

Het indienen of wijzigen van uw geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Voor wie blijven uw gegevens zichtbaar?

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.