Gemeentegrond kopen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen.

Voorwaarden

  • De gemeentegrond maakt geen onderdeel uit van het structurele groen van de gemeente
  • De gemeentegrond grenst aan uw tuin, huis of land
  • Er staan geen (beschermwaardige) bomen op de grond
  • Er liggen bij voorkeur geen kabels en leidingen onder het stuk grond
  • Het riool mag er niet te dichtbij liggen. Dit wordt per geval bekeken

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag doen bij de gemeente via postbus2000@soest.nl of per post t.a.v. Samenleving, team grondzaken.

Bij de aanvragen levert u de volgende gegevens mee:

  • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat
  • Een toelichting van de plannen die u daar mee heeft 

Grondprijzen

De grondprijzen vormen de basis voor alle onderhandelingen en transacties over de verkoop van grond. Ook voor het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de grondprijzen.

Op Overheid.nl vindt u de meest actuele grondprijzen.