Grafrechten en onderhoud

De gemeente geeft graven en urnennissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen mag gebruik maken van de begraafplaatsen. U vraagt dan grafrechten aan en wordt daarmee rechthebbende.

Er kan maar één persoon rechthebbende zijn. Verloopt de periode? De rechthebbende kan de grafrechten verlengen.  

Grafrecht aanvragen

Het grafrecht voor een particulier graf, urnengraf of urnennis vraagt u aan via de begraafplaats. U neemt contact op met de opzichter van de begraafplaats Soest of Soesterberg. U zoekt in overleg met de opzichter een graf of nis uit en u vult ter plekke het reserveringsformulier in. De datum van ondertekening is de begindatum van de grafrechttermijn.

Kosten uitgifte grafrecht
Soort graf Jaren Kosten  
particulier graf twintig jaar € 1.575  
particulier kindergraf twintig jaar € 726  
algemeen graf tien jaar € 361  
urnennis tien jaar € 428  
urnengraf tien jaar € 428  
Bij inschrijving rechthebbende/belanghebbende betaalt u € 31 aan inschrijvingskosten.

Dit is exclusief de kosten voor grafonderhoud.