Kapotte straatverlichting

Als de straatverlichting in uw straat het niet doet, dan meldt u dit aan Spie Infratechniek. U kunt hier ook uw klachten doorgeven. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

Een storing doorgeven

U geeft een storing door via (088) 9450 650 of via storing24.nl. U kunt hier ook zien welke storingen al gemeld zijn.

Onderhoud aan de straatverlichting gebeurt volgens een vastgestelde planning. Alleen bij storingen die de verkeersveiligheid en de openbare orde in gevaar brengen, wordt direct onderhoud gepleegd.