Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is ondersteuning bij het reizen van en naar school. Zoals vergoeding van eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een vorm van leerlingenvervoer, gelden de volgende voorwaarden:

 • De leerling woont in de gemeente Soest
 • De afstand van huis naar school is minimaal 6 kilometer
 • De schoolsoort is:
  • Speciaal Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Basisonderwijs op basis van godsdienst of levensbeschouwing
 • De school is de dichtstbijzijnde passende school voor de leerling.
  Heeft u hier vragen over? Neem dan vóór uw definitieve schoolkeuze contact met ons op. 

De reguliere schooltijden zoals vermeld in de schoolgids worden aangehouden bij toekenning van leerlingenvervoer. Bij afwijkende schooltijden is er geen taxivervoer mogelijk.

Soorten leerlingenvervoer

 • Kilometervergoeding voor vervoer met de fiets
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer, onder de 9 jaar, met vergoeding voor begeleider
 • Kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto
 • Taxivervoer

Aan de hand van de gegevens die u invult op het aanvraagformulier, kunnen wij bepalen voor welk soort leerlingenvervoer u in aanmerking komt.

Leerlingenvervoer aanvragen

Elk schooljaar doet u opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. 

De gemeente berekent een eigen bijdrage als de leerling naar het Speciaal Basisonderwijs gaat of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing.

Documenten die u in bepaalde situaties moet meesturen:

 • Vervoersverklaring van school als u taxivervoer aanvraagt. In deze verklaring omschrijft de school waarom taxivervoer nodig is.
 • Inkomensverklaring 2019 als u vrijstelling wilt van de eigen bijdrage. Dit geldt alleen voor leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs en leerlingen op een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing. 
 • Medische verklaring/diagnose als u leerlingenvervoer aanvraagt voor een leerling op het voortgezet onderwijs vanwege een handicap.
Aanvraagformulier schooljaar 2021/2022

Afhandeltermijn van uw aanvraag

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u per post ons besluit. In tussentijd kunt u hier uw aanvraag bekijken. Dit kan alleen bij aanvragen voor het nieuwe schooljaar. 

Tussentijdse wijzigingen/ziekmeldingen

Verandert uw situatie voor langere tijd en heeft dit gevolgen voor onze toekenning van leerlingenvervoer? Bijvoorbeeld door verhuizing/meer of minder dagen leerlingenvervoer? Dan geeft u deze wijziging per e-mail aan ons door via leerlingenvervoer@soest.nl. Wij streven ernaar uw wijziging binnen 2 weken af te handelen. 

Als de leerling gebruikmaakt van taxivervoer, dan geeft u ziekmeldingen zo snel mogelijk door aan de vervoerder. Gebruik hiervoor bij voorkeur de app van de vervoerder. Ook betermeldingen doet u dan direct bij de vervoerder.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over leerlingenvervoer? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail naar leerlingenvervoer@soest.nl.