Toelichting bij aanvraag leerlingenvervoer

Dit is de toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020 - 2021 van de gemeente Soest.

Leerlingenvervoer algemeen

(Een vergoeding voor) leerlingenvervoer is van toepassing wanneer de afstand tussen het feitelijke woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school méér dan 6 kilometer is. Is dat voor uw kind het geval, dan kan de gemeente Soest helpen met een fietsvergoeding, een vergoeding voor een busabonnement of een kilometervergoeding als u uw kind zelf wilt vervoeren.

Is uw kind jonger dan 9 jaar en/of kan het niet zelfstandig reizen, dan is in sommige gevallen ook een vergoeding mogelijk voor een begeleider. Kan uw kind niet met het openbaar vervoer reizen (ook niet onder begeleiding) dan is eventueel groepsvervoer mogelijk.

Als de leerling niet voldoet aan het gestelde kilometercriterium, maar door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen, kan de leerling voor groepsvervoer in aanmerking komen. Een verklaring van een medisch specialist waarin wordt ingegaan op de beperkingen die de leerling heeft t.a.v. het reizen is dan noodzakelijk.

Voor de toekenning van (vergoeding van) leerlingenvervoer wordt uitgegaan van (de kosten van) het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat gevraagd wordt, voor de leerling passend is en op de voor de gemeente goedkoopste wijze kan worden uitgevoerd. Dat kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.

Het leerlingenvervoer is gebaseerd op de standaard schooltijden zoals deze vermeld zijn in het schoolplan van de school. Niet tot het leerlingenvervoer behoort:

  • vervoer tussen schoolgebouwen onderling
  • vervoer tussen school en zwembad / gymzaal / sportveld
  • vervoer voor (para)medische behandelingen (revalidatiecentrum, arts, tandarts, therapie etc.)
  • vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, feestavonden e.d. - vervoer van en naar dagbehandeling.

Ook voor het vervoer op afwijkende tijden (zoals bijvoorbeeld tijdens proefwerkweken), dienen leerlingen, ouders en school een andere oplossing te zoeken.

Termijn van aanvraag en beslissing

Binnen acht weken wordt er een beslissing over uw aanvraag genomen. Die beslissing wordt u, in de vorm van een beschikking, schriftelijk meegedeeld. Indien nodig kan de beslissing met vier weken worden uitgesteld. Van dat uitstel krijgt u schriftelijk bericht. Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor leerlingen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer moet worden ingediend vóór 1 juni 2020.

Aanvraagformulier niet volledig ingevuld, niet ondertekend, ontbrekende bijlagen?

Aanvraagformulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, óf waarbij de nodige bijlagen ontbreken, worden naar u teruggestuurd. U kunt uw aanvraag dan binnen 14 dagen corrigeren en/of aanvullen. De beslistermijn wordt in die periode opgeschort.

Als u niet binnen 14 dagen uw aanvraag compleet heeft gemaakt, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

* Aan deze korte toelichting kunnen geen rechten worden ontleend *