Nederlander worden door naturalisatie

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, kunt u een aanvraag doen voor naturalisatie. Deze procedure is duurder en het duurt langer dan via de optieprocedure, maar de voorwaarden voor deze aanvraag zijn ook anders. 

Naturalisatie vraagt u aan via de gemeente waar u woont, maar de beslissing wordt genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Geboorteakte overleggen

U kunt pas een verzoek indienen als uw geboorteakte verwerkt is in de Basisregistratie Personen. Lees meer op de pagina Geboorteakte overleggen

Kosten naturalisatie

Scroll de tabel om meer te zien
Verzoek Tarief (euro)
Een verzoek voor u alleen 925
Een meervoudig verzoek (echtpaar of geregistreerde partners) 1181
Medenaturalisatie minderjarig kind 137
Een verzoek voor u alleen, laag tarief* 688
Een meervoudig verzoek (echtpaar of geregistreerde partners), laag tarief* 945

* Het verlaagd tarief geldt alleen voor vluchtelingen en staatlozen

Naturalisatie aanvragen

De voorwaarden voor naturalisatie vindt u op de website van de IND. 

Als u voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen. Dit gaat via de volgende stappen.