Nederlander worden door optie

De optieprocedure is een snelle en eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een optieverklaring legt u af in de gemeente waar u woont.

  • U vindt de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voldoet u hieraan, dan kunt u een verzoek indienen.
  • Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u misschien Nederlander door naturalisatie worden. Naturalisatie is duurder en duurt langer dan optie.

Geboorteakte overleggen

U kunt pas een verzoek indienen als uw geboorteakte verwerkt is in de Basisregistratie Personen. Lees meer op de pagina Geboorteakte overleggen

Kosten optieverklaring 2021

Scroll de tabel om meer te zien
Verzoek Tarief (euro)
Een verzoek voor u alleen 196
Een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) 335
Een verzoek voor een minderjarige (medeopteren) 22

Optie aanvragen

Als u voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen. Dit gaat via de volgende stappen.