Nederlander worden door optie

De optieprocedure is een snelle en eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een optieverklaring legt u af in de gemeente waar u woont.

  • U vindt de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voldoet u hieraan, dan kunt u een verzoek indienen.
  • Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u misschien Nederlander door naturalisatie worden. Naturalisatie is duurder en duurt langer dan optie.

Geboorteakte overleggen

U kunt pas een verzoek indienen als uw geboorteakte verwerkt is in de Basisregistratie Personen. Lees meer op de pagina Geboorteakte overleggen

Kosten optieverklaring 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Verzoek Tarief (euro)
Een verzoek voor u alleen 200
Een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) 342
Een verzoek voor een minderjarige (medeopteren) 22

Optie aanvragen

Als u voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen. Dit gaat via de volgende stappen.

1. Voorbereiding aanvraag

Om uw aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit voor te bereiden, vult u eerst een formulier in. Hierin beantwoordt u een paar vragen en stuurt u foto's mee van de documenten die nodig zijn voor de aanvraag.  

Formulier Voorbereiding aanvraag Nederlander worden

Om het formulier in te kunnen vullen heeft u DigiD nodig. Nog geen DigiD-inlogcode? Ga naar www.digid.nl om direct een DigiD-inlogcode aan te vragen.

Voorbereiden aanvraag Nederlander worden

Na uw aanvraag 

Wij streven ernaar binnen 1 week telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen. Wij hebben dan gecontroleerd of uw aanvraag volledig is en bijvoorbeeld hoelang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP) en of uw geboorteakte hierin verwerkt is. 

Afspraak maken 

Voldoet u aan de voorwaarden, dan gaan wij uw aanvraag voorbereiden. Binnen 4 weken nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen om de optieverklaring te tekenen en te betalen. De optieverklaring is het officiële document voor uw aanvraag om Nederlander te worden.  

2. Afleggen optieverklaring en betalen

Tijdens de afspraak in het gemeentehuis ondertekent u de optieverklaring. Ook ondertekent u een formulier dat u de verklaring van verbondenheid af gaat leggen tijdens de naturalisatieceremonie. En u verklaart dat u niet in aanraking bent geweest met de politie of justitie.

Naar deze afspraak neemt u in ieder geval mee:

  • Uw geldige buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs
  • Uw geldige verblijfsvergunning van de IND
  • Geld: u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur pinnen)