Overlast door een bedrijf

Heeft u overlast van bedrijven? Bijvoorbeeld overlast van geluid, geur, stof of andere milieuverontreiniging. U kunt dan een milieuklacht doorgeven via de website van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD Utrecht kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Contact RUD Utrecht

De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de gemeente Soest. Kijk voor meer informatie op www.rudutrecht.nl. Of bel naar 030-702 33 00.

Klachten

Voor spoedeisende zaken belt u de milieuklachtentelefoon via telefoonnummer 0800-022 55 10 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Is er geen spoed, maar wilt u wel iets melden of vragen? Maak dan gebruik van het digitale formulier milieuklachten.