Registratie levenloos geboren kind

Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het kindje wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Dit verzoek dient u in bij de gemeente waar u woont.

Waar zichtbaar?

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders op Mijn.Overheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Alleen een ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

  • U maakt telefonisch een afspraak met de gemeente via (035) 609 34 11. Willen beide ouders een verzoek indienen? Dan kunt u tegelijkertijd op afspraak komen.
  • Elke ouder doet het verzoek voor zichzelf. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Woont u in het buitenland? Dan dient u het verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

U neemt mee

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het ingevulde formulier Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst (pdf, 60 KB)
  • Kindje geboren in Nederland: de akte levenloos geboren kind
  • Kindje geboren in het buitenland: de akte levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst

Heeft u nog geen akte van uw levenloos geboren kind? Dan kunt u in de gemeente waar het kind geboren is alsnog vragen om een akte op te laten maken. U doet aangifte van een levenloos geboren kind.

Voornaam

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kunt u via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. U kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.