Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Een aansluiting op het rioolstelsel voor een nieuw huis vraagt u aan bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt aanpassen.

De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. Op uw eigen terrein zorgt u zelf voor de aanleg van riolering.

Aansluiting aanvragen

U vraagt een (aanpassing aan uw) rioolaansluiting bij ons aan via onderstaande button. Bij de aanvraag heeft u nodig:

  • een tekening van het vuilwaterriool (inclusief het lozingspunt tot aan de erfgrens)
  • een tekening van het regenwaterriool
Rioolaansluiting aanvragen

Afhandeltermijn

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om de vergunning uiterlijk twee maanden voor de oplevering van de woning te verlenen, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Aanvraag Kosten (euro)
Vergunning rioolaansluiting 238
Plus eventuele kosten voor de uitvoering Variabel