Subsidie 100-stoelenregeling

Aan instellingen die een optreden van culturele aard organiseren gericht op de Soester bevolking kan een incidentele subsidie verleend worden. Het hoofddoel van deze regeling is voldoende publiek bij optredens krijgen en cultuurparticipatie bevorderen.

Voorwaarden

 • De aanvrager en organisatie van de optredens is een niet-commerciële instelling
 • Per aanvrager kan maximaal één aanvraag per twee jaar worden gedaan
 • De bijdrage is maximaal € 1.250,- per aanvraag
 • Doelgroepen voor gratis kaarten zijn: afnemers van de Voedselbank (mensen met weinig inkomen), vrijwilligers (bedankje inzet), mantelzorgers (ontlasting door uitje), schoolgaande jongeren, om nieuwe leden te werven e.d.
 • Entreekaarten worden door de aanvrager zelf in overleg verdeeld
 • Als de aanvrager minder dan 100 kaarten weet te verdelen dan moet de waarde van de niet uitgedeelde kaarten worden terugbetaald aan de gemeente
 • De begroting moet sluitend zijn
 • Er wordt melding gemaakt van de financiële bijdrage van de gemeente
 • Geen stapeling met Budget meerjarige culturele activiteiten of Budget maatschappelijk cultureel belang
 • De verantwoording geeft een financieel overzicht van het totaal aantal bezoekers, welke doelgroepen de gratis kaarten kregen en het aantal kaarten per doelgroep
 • Aanvragen kunnen het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, worden ingediend.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag 100-stoelenregeling het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, indienen.

U kunt uw aanvraag verzenden naar t.a.v. afdeling Samenleving.