Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is meestal behoorlijk schoon en daarom hoeft dit niet naar het riool te stromen. Schoon regenwater in de riolering maakt het moeilijk om het vuile water te zuiveren. U kunt zelf het regenwater gebruiken door bijvoorbeeld uw planten ermee te begieten of de wc door te spoelen of als aanvoer op uw wasmachine.

Op veel plekken in Soest kan het regenwater met uw hulp weer op natuurlijke wijze in de bodem zakken. De gemeente Soest legt speciale grote voorzieningen aan om regenwater uit het riool te houden. Doet u ook mee? 

U kunt subsidie krijgen als u het regenwater van een schoon oppervlak niet meer op het gemengde riool loost. Dan koppelt u het regenwater af.

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen (dak, terras of oprit)
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot

De complete verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater vindt u op de website van Overheid.nl.

Richtlijnen voor uw afkoppelvoorziening

Subsidie aanvragen

Een subsidie vraagt u aan via het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak.

Download het aanvraagformulier (pdf, 135 KB)

Voor meer informatie en hulp bij het invullen kunt u de toelichting aanvraagformulier afkoppelsubsidie particulieren en bedrijven (pdf, 108 KB) bekijken. 

Het ingevulde formulier inclusief de vereiste bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente Soest t.a.v. de beleidsadviseur water via postbus2000@soest.nl of per post.

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen 8 weken na de aanvraag een brief met een voorlopige beschikking. In die brief staat de hoogte van het subsidiebedrag. Hiervoor moet uw aanvraag compleet zijn. De gemeente neemt contact met u op als er iets ontbreekt of niet duidelijk is. 

Gereedmelden

Bij deze brief vindt u een gereedmeldingsformulier. Hierin staat wat u moet doen tijdens en na de aanleg om de subsidiegelden daadwerkelijk te ontvangen. De gemeente controleert uw gereedmelding op volledigheid en stelt het uiteindelijke bedrag vast. Als uw gereedmelding compleet is, ontvangt u ontvangen binnen 8 weken een brief met de definitieve beschikking en de betaling volgt spoedig daarna. Zo niet, dan nemen we contact met u op.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per m².

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw aanvraag? Neem dan contact op met Evelien van Assenbergh. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail naar postbus2000@soest.nl.