Subsidie afkoppelen regenwater

Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool. U kunt daarmee vuil en schoon water gescheiden houden.

U kunt subsidie krijgen als u het regenwater van een schoon oppervlak niet meer op het gemengde riool loost.

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen (dak, terras of oprit)
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot

De complete verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater vindt u op de website van Overheid.nl.

Richtlijnen voor uw afkoppelvoorziening

Subsidie aanvragen

Een subsidie vraagt u aan via het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak.

Download het aanvraagformulier (pdf, 255 KB)

Voor meer informatie en hulp bij het invullen kunt u de toelichting aanvraagformulier afkoppelsubsidie particulieren en bedrijven (pdf, 108 KB) bekijken. 

Het ingevulde formulier inclusief de vereiste bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente Soest t.a.v. Vergunning en Handhaving via postbus2000@soest.nl of per post.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per m².

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. beleidsadviseur Water en Riolering.