Subsidie budget burgerinitiatieven

Heeft u een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Een project waar uw buurt of het dorp echt iets aan heeft? Wilt u bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Dan willen wij u daar graag bij helpen.

Wij vinden het belangrijk u te ondersteunen als u iets voor de samenleving wilt betekenen. Dit doen we door onze kennis met u te delen, door u op weg te helpen met een vergunning of u te verbinden aan andere organisaties of inwoners.

Een goed idee of vraag?

Heeft u een goed idee en wilt u daarover sparren, wilt u advies over uw plannen, of heeft u een vraag? Ook zonder subsidieverzoek kunt u contact opnemen. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11, of mail naar postbus2000@soest.nl, t.a.v. Hannie van der Straten.

Subsidieregeling

Heeft u niet (genoeg) middelen om uw initiatief zelf te financieren? Dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit de subsidieregeling budget burgerinitiatieven van de gemeente. De procedure is niet ingewikkeld en medewerkers van de gemeente helpen u graag op weg.

Wat zijn de voorwaarden

  • Het project wordt georganiseerd door en voor inwoners van de gemeente Soest
  • Het project is van maatschappelijk belang / heeft publieke waarde
  • Het project heeft draagvlak; dit wordt aangetoond door minimaal vijf handtekeningen van buurtbewoners en/of mede initiatiefnemers, of een andere vorm van bewijs (er kan gemotiveerd worden afgeweken van de criteria door het college)
  • Het project is haalbaar (eventueel ook voor langere tijd)
  • Het project heeft een reële begroting
  • Het project ontvangt in principe geen financiering voor voedsel/drank (er kan gemotiveerd worden afgeweken van de criteria door het college)

Subsidieregeling aanvragen

U kunt ieder moment in het jaar één of meerdere aanvragen indienen. Doe dit bij voorkeur minimaal twee maanden voordat u het plan wilt uitvoeren. Later mag ook, maar dan kunnen wij niet garanderen dat de eventueel toegekende subsidie op tijd op uw rekening staat.  

Subsidieregeling aanvragen

Procedure aanvraag

  • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de toegekende subsidie
  • U stuurt ons binnen drie maanden na realisatie van uw initiatief een verantwoording waaruit blijkt wat u waaraan heeft uitgegeven
  • Bij toekenningen tot € 250 hoeft u niet standaard te verantwoorden. Wel kunnen we steekproefsgewijs nog tot een jaar na realisatie om een verantwoording vragen. Het is dus wel handig om uw bonnetjes nog even te bewaren.

Het subsidiebedrag per initiatief

Er is jaarlijks € 97.626 beschikbaar. De helft hiervan voor de eerste helft van het jaar, de rest voor de tweede helft van het jaar. Zodat niet halverwege het jaar alles op is. Per initiatief is maximaal € 2.500 (inclusief btw) beschikbaar.