Subsidie budget maatschappelijk cultureel belang

Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten.

Voorwaarden

 • De activiteiten moeten zijn gericht op een groot deel van de Soester bevolking
 • Het project moet bijdragen aan het bevorderen van het culturele klimaat in Soest
 • Voor dezelfde activiteit kan maximaal twee opvolgende jaren subsidie aangevraagd worden
 • De activiteit moet worden opgenomen in de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest
 • In de publiciteit over de activiteit wordt de subsidie van de Gemeente Soest vermeld
 • Aanvragen kunnen het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, worden ingediend
 • De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 2.500.

Geen bijdrage wordt verleend voor

 • activiteiten die structureel door de overheid en/of anderen worden gefinancierd
 • exploitatielasten
 • fondsvorming en vermogensopbouw
 • prijzengeld voor prijzenuitreiking door derden
 • activiteiten die tijdens het indienen van de aanvraag al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd
 • activiteiten met een uitgesproken politiek karakter of die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging
 • nieuwbouw en verbouw van gebouwen
 • aanvragen die meer dan vijftig procent van het (benodigde) beschikbare budget bedragen.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag Budget maatschappelijk cultureel belang het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, indienen.

U kunt uw aanvraag verzenden naar t.a.v. afdeling Samenleving.