Subsidie budget meerjaren culturele projecten

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten via de subsidieregeling budget meerjaren culturele projecten. De subsidie is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden.

Criteria

Wij beoordelen uw aanvraag op kwalitatieve en inhoudelijke waarde aan de hand van de volgende criteria:

  • Artistieke waarden: de mate waarin de activiteit innovatief/vernieuwend is
  • Aanvulling bestaande aanbod: de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod en het bevorderen van het culturele klimaat in Soest
  • Publieksbereik: de activiteiten zijn gericht op een groot deel van de Soester bevolking. Daarnaast kunnen activiteiten ook gericht zijn op regionaal en/of nationaal publiek
  • De activiteiten moeten passen binnen de Cultuurvisie 2016-2020 van de gemeente Soest

Subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag kan jaarlijks ingediend worden voor 1 april voor het volgende jaar conform de algemene subsidieverordening.

U kunt de subsidieaanvraag verzenden naar t.a.v. afdeling Samenleving.