Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers en voor activiteiten die vrijwilligersorganisaties organiseren om de eigen vrijwilligers te bedanken.

Voorwaarden

  • Per organisatie is per aanvraag de subsidie voor deskundigheidsbevordering maximaal € 50,- per vrijwilliger met een maximum van € 1.500,- per aanvraag.
  • De waarderingsubsidie is per organisatie maximaal € 750,- per aanvraag per jaar.
  • Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend voor beide subsidies.
  • Indien meerdere organisaties een gezamenlijke aanvraag indienen voor een incompany training of activiteit geldt een maximum van € 3.000,- per aanvraag per jaar, ongeacht het aantal deelnemende organisaties.
  • Bij een gezamenlijke aanvraag kan een deelnemende organisatie dat jaar niet nogmaals een aanvraag doen voor deskundigheidsbevordering. Er kan dan nog wel een waarderingssubsidie worden aangevraagd.
  • Aan een deskundigheidstraining nemen bij een gezamenlijke aanvraag tenminste 25 personen deel.
  • Géén subsidie wordt gegeven voor reis- /verblijfkosten.
  • Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit worden ingediend.

Subsidie aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag deskundigheidsbevordering vrijwilligers het hele jaar, maar minimaal een maand vóór de activiteit plaatsvindt, indienen.

U kunt uw aanvraag verzenden naar t.a.v. afdeling Samenleving.