Subsidie groene daken

Groene daken hebben een positief effect op het milieu. Als u een plantenlaag op uw platte dak aanlegt, kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

De begroeiing van een groen dak bestaat uit laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Groene daken zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. Dakterrassen met plantenbakken vallen niet onder deze subsidieregeling omdat ze onvoldoende bijdragen aan het milieu.

De groene daklaag moet voldoen aan de volgende voorwaarden om voldoende water te kunnen vasthouden en om te blijven leven: 

  • Een goede opbouw, die op zijn minst bestaat uit een wortelwerende laag, drainagelaag, filterdoek, kunstmatige bodem voor plantengroei (substraatlaag) en een beplantingslaag
  • Voldoende dikke kunstmatige bodem (substraat) van minimaal 4 centimeter
  • Beplanting die goed bestand is tegen de extreme omstandigheden op het dak (hitte, droogte, overtollig water)
  • Goed beheer en onderhoud (laat u adviseren door de leverancier van het groene dak)

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen. Ook als u de groene daklaag al hebt aangelegd, kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie groene daken aanvragen