Subsidie innovatiefonds Sociaal Domein

De gemeente zoekt naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. Dat kan een initiatief zijn dat eenzame mensen weer in contact brengt met buurtbewoners. Maar bijvoorbeeld ook een initiatief om mantelzorgers te ontlasten of een activiteit waardoor jongeren zich inzetten voor hun buurt.

Daarom is het Innovatiefonds Sociaal Domein ingesteld. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben

Hoe werkt het?

Bent u een maatschappelijke organisatie, onderneming of vereniging en heeft u een idee dat inwoners van Soest zorg en ondersteuning biedt en dichter bij elkaar brengt? En is dit nog niet eerder uitgevoerd in Soest? Dan is het mogelijk dat u uw idee kunt uitvoeren met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds sociaal domein.

Doelstellingen

Het is belangrijk dat het initiatief in ieder geval bijdraagt aan één van de volgende doelstellingen:

  • Inwoners van Soest zijn steeds zelfredzamer
  • Inwoners van Soest doen mee naar vermogen
  • Inwoners van Soest wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis
  • Inwoners van Soest voelen zich veilig

Bekijk de subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein om te zien of uw idee in aanmerking komt.

Subsidie aanvragen

Uw aanvraag stuurt u naar onder vermelding van “Innovatiefonds sociale initiatieven”. Na ontvangst nemen wij contact met u op en komen we graag bij u langs om het idee te bespreken.

Twijfelt u of uw aanvraag in aanmerking komt? Stuur de opzet van uw plan naar t.a.v. Samenleving.

De tien meest recente subsidies

Betrokken organisaties Activiteit Bedrag
Courage Coaching Mantelzorgcafé Vrijwilligers organiseren wekelijks een gelegenheid voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten 2.500
Stichting Dag Mooie Dag Vrijwilligers gaan met een riksja op stap met kwetsbare ouderen als passagier 2.500
King Arthur Groep Cursus gericht op verbeteren contact, geheugen en zelfvertrouwen voor cliënt en de mantelzorger 1.600
Welzin, Stichting Balans, Mee en SWOS Zorgen dat ouderen met migranten achtergrond zo lang mogelijk thuis wonen 13.500
Fysiosoesterberg Gezondheidsmarkt met name voor de ouderen 350
Lyvore, SWOS en Idea Een reizende expositie in en rond het verzorgingstehuis Molenschot/Daelhoven 12.500
Oral Health & More Poets Poetsinstructie voor kinderen met online volgsysteem voor de ouders 20.000
Impact Hub in samenwerking met lokale organisaties Vraagapp voor lichte verstandelijke beperking, laaggeletterden, ouderen en jongeren uit de jeugdzorg 19.550
Stichting Balans Aanbieden van een laagdrempelige en in de buurt aanwezige en herkenbare jobcoach voor jongeren 24.994
Woningbouwcoöperatie Portaal, Stichting Balans, gemeente Soest, politie Project straataanpak: het positief betrekken van kwetsbare bewoners bij het dorp 24.970
     

Wilt u een overzicht ontvangen van alle subsidies die zijn verleend vanuit het innovatiefonds?  Stuur dan een mailtje naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Reinier Heere.