Subsidie innovatiefonds Sociaal Domein

De gemeente zoekt naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. Dat kan een initiatief zijn dat eenzame mensen weer in contact brengt met buurtbewoners. Maar bijvoorbeeld ook een initiatief om mantelzorgers te ontlasten of een activiteit waardoor jongeren zich inzetten voor hun buurt.

Daarom is het Innovatiefonds Sociaal Domein ingesteld. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben

Hoe werkt het?

Bent u een maatschappelijke organisatie, onderneming of vereniging en heeft u een idee dat inwoners van Soest zorg en ondersteuning biedt en dichter bij elkaar brengt? En is dit nog niet eerder uitgevoerd in Soest? Dan is het mogelijk dat u uw idee kunt uitvoeren met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds sociaal domein.

Doelstellingen

Het is belangrijk dat het initiatief in ieder geval bijdraagt aan één van de volgende doelstellingen:

  • Inwoners van Soest zijn steeds zelfredzamer
  • Inwoners van Soest doen mee naar vermogen
  • Inwoners van Soest wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis
  • Inwoners van Soest voelen zich veilig

Bekijk de subsidieregeling innovatiefonds sociaal domein om te zien of uw idee in aanmerking komt.

Subsidie aanvragen

Uw aanvraag stuurt u naar onder vermelding van “Innovatiefonds sociale initiatieven”. Na ontvangst nemen wij contact met u op en komen we graag bij u langs om het idee te bespreken.

Twijfelt u of uw aanvraag in aanmerking komt? Stuur de opzet van uw plan naar t.a.v. Samenleving.