Tweede paspoort

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden

  • Uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig.
  • U moet de noodzaak van een tweede paspoort schriftelijk aantonen met reisbescheiden zoals boekingsbevestigingen van uw vliegreizen, ontvangstbewijzen van ambassades en eventueel een verklaring van uw werkgever.
  • In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de aanvrager een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.
  • U wordt geadviseerd om niet met twee paspoorten gelijktijdig te reizen.
Afspraak maken tweede paspoort

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Reisdocument Kosten (euro)
Tweede paspoort 75,80
Extra kosten spoedaanvraag 51,60