Verhuizing doorgeven

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.

Verhuist u binnen of naar de gemeente Soest? Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken vóór uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Dat kan online met DigiD.

Verhuizing doorgeven

Wie mag de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder voor inwonende meerderjarige kinderen.
  • Meerderjarig kind voor inwonende ouders.
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.

Verhuizing naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Zodra u zich daar inschrijft, wordt u automatisch uitgeschreven uit Soest. U geeft uw verhuizing dus alleen door aan uw nieuwe gemeente.