Vreemdelingenpaspoort

Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

Voorwaarden

Een vreemdelingenpaspoort kan aangevraagd worden door iedere vreemdeling die:

  • is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Soest
  • in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde- (verblijfsvergunning I) of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning II) én
  • geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd

Bovenstaande is een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen.

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Afspraak maken vreemdelingenpaspoort

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Reisdocument Kosten (euro)
Vreemdelingenpaspoort 57,30
Extra kosten spoedaanvraag 51,60