Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Om dit zo feestelijk mogelijk te laten verlopen voor iedereen, introduceren we dit jaar de mogelijkheid om een vuurwerkvrije zone aan te vragen. Dit betekent dat u met uw buren kunt afspreken dat uw straat, of een deel daarvan, een vuurwerkvrije zone wordt.

Vuurwerkvrije zone aanvragen

Voordat u een vrijwillige vuurwerkvrije zone aan kunt vragen, onderzoekt u eerst of uw buren dit ook willen. Is er in uw straat een meerderheid aan huisnummers voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Formulier vrijwillige vuurwerkvrije zone (pdf, 88 KB)

Borden en posters plaatsen

Na ontvangst van uw formulier nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Kunnen wij uw aanvraag goedkeuren? Dan kunt u op 24 december de borden en posters ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Hiermee geeft u zelf het begin- en eindpunt van de vuurwerkvrije zone aan. U bevestigt de A3-borden bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal. Zorg er hierbij wel voor dat de doorgang toegankelijk blijft.

Wat doen wij?

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is een initiatief van u als inwoner en berust op de onderlinge afspraken met uw buren. Het gaat om een vrijwillige zone en dus handhaaft de gemeente er niet op. Wij dragen wel bij door het ter beschikking stellen van de borden en posters.

Na afloop van de jaarwisseling volgt er een evaluatie waarin u aangeeft hoe u de vrijwillige vuurwerkvrije zone in uw straat heeft ervaren.

Gesprekstips

 1. Kies een geschikt moment
  Spreek van tevoren met elkaar een tijdstip en plaats af om een vuurwerkvrije zone te bespreken. Wanneer u onverwachts langsgaat, komt het misschien niet uit.
 2. Verzamel alle ideeën
  Nodig iedereen uit om zijn of haar mening en idee te delen. Dus ook de ideeën die haaks staan op die van u. Dit vraagt om een luisterende houding zonder vooroordeel.
 3. Zorg dat alle buren op de hoogte zijn
  Om te voorkomen dat buren zich niet gehoord of buitengesloten voelen is het belangrijk om iedereen erbij te betrekken. Is iemand niet thuis? Dan kunt u bijvoorbeeld een briefje door de bus doen om ze toch op de hoogte te brengen.
 4. Zoek het compromis
  Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de gemaakte afspraken. Hoe meer mensen voor het idee zijn, hoe groter de kans van slagen is.
 5. Maak concrete afspraken
  Zo voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat of dat mensen dingen anders interpreteren.

Vragen?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen de Ruiter via (035) 609 34 11.