Aanpassing uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking

Donderdag 8 juli besloot de gemeenteraad over het uitnodigingskader. Een voorgestelde plek voor zonnevelden sloot de raad daarbij uit. Dat betekent dat initiatiefnemers alleen voor het gebied bij de A28 een vergunning kunnen aanvragen voor een zonneveld. De onderzoekslocaties voor wind bij de Isselt, Vlasakkers en A28 gaan we nader onderzoeken met de buurgemeenten. Ook starten we aanvullende participatie op met de buurgemeenten voor eventuele windturbines op deze drie locaties. Het uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking Soest passen we hierop aan. 

Pas nieuw besluit windturbines na aanvullend onderzoek en participatie

Het college en raad nemen pas een nieuw besluit over windturbines na de uitkomsten van de aanvullende participatie en onderzoeken. Ook wachten ze onder andere het aanvullend onderzoek door RIVM over gezondheidseffecten af. Op basis van deze onderzoeken en de participatie kunnen opnieuw locaties voor wind afvallen of kleiner worden.

Een kort verslag van de raadsvergadering vindt u op www.soest.nl/gemeenteraad

Naar overzicht